Kingdomino – перфектната игра за начинаещи

kingdomino

Kingdomino, както подсказва заглавието, е игра тип домино, в която всеки от играчите развива свое кралство. Kingdomino се откроява със своята достъпност – не изисква запаметявания на големи количества информация или взимане на мигновени решения.

Игрови процес

Kingdomino се играе по начин, подобен на познатия ни от стандартното домино, но има и някои съществени разлики, които правят играта различна и интересна. Ето няколко примера:

  • В Kingdomino всеки играч развива свое кралство и слага изтеглената си плочка единствено във връзка със своето собствено кралство. Кралствата на отделните играчи не са свъразни.
  • В Kingdomino на всеки ход се изтеглят няколко плочки, от които играчите един по един избират коя ще използват за своето кралство.
  • В Kingdomino размерите на всяко кралство са лимитирани – кралствата трябва да са не по-големи от 5х5 квадрата.

След като всеки от играчите избере своя плочка се извършва ново теглене. Играчите добавят своите избрани плочки към кралствата си, при което отново се редуват да изберат една от изтеглените за своите кралства. Когато плочките се изчерпат, печели играчът с най-много точки.

Точкуването се извършва на области, като по-голям брой точки получават областите, на които има повече корони (короните са част от самите плочки).

kingdomino board

Стратегия

След първите няколко хода играчът, който първи избира своята плочка (играчът, избрал най-горната плочка на предния ход) има стратегическо преимущество, тъй като може да види чуждите кралства и техните нужди. В зависимост от това, той може да вземе решението си въз основа на две главни насоки:

  • да избере най-силната плочка за своето царство;
  • да избере най-силната плочка за чуждо царство и да я сложи в своето, за да забави развитието на опонента си.

Свързването на плочките трябва да се извършва внимателно, за да се използва оптимално ограниченото пространство. Също така, ако в определена област няма нито една плочка с корона, колкото и да е голяма тази област, тя няма да донесе никакви точки на притежателя си. Играчите трябва да развиват кралствата си по такъв начин, че да има място за свързване на разнообразни области, защото ако няма как да свържат изтеглена плочка към своето кралство, тази плочка отпада от играта.

Заключение

Kingdomino е лесна за научаване и протича в рамките на 15-20 минути. Това я прави удобна за всякакви среди и ситуации.

Заповядайте в „Абордаж“ и подредете Вашето кралство!

Сподели с приятел!