В първото ковчеже има – Настолни игри!

Nastolni igri

Мореплаватели, тайната на първото съкровище е разкрита и е време да споделим плячката с вас!

Любимото нещо на нашия екипаж е да се забавляваме, докато научаваме нови и интересни неща, затова и в първото ковчеже бяха скрити НАСТОЛНИТЕ ИГРИ!

Всички, които познаха тайната, ще могат да се насладят заедно с нас, получавайки по един безплатен вход за себе си и другарчето, което са споменали : )

Не можем да отречем, че и другите предположения бяха много подходящи да се крият на един пиратски кораб (а може би някои от тях наистина присъстват на борда), затова не се отказвайте – скрити са поне още 2 съкровища, чието разкриване предстои!

Междувременно вие ще можете да разгледате (почти) всички наши игри на сайта ни, а ако не виждате своята любима игра, можете да пишете до капитана, а игрите, които най-много хора са ни препоръчали, ще бъдат задължително взети на „Абордаж“.

Гласувайте за любимата си игра!

––

Sailors, the secret of the first treasure is revealed and it’s time to share the loot with you!

The favorite thing of our crew is to have fun while learning new and interesting things, so that’s why the thing, hidden in the first hidden chest was board games!

All who guessed the secret will be able to enjoy it together with us, getting one free admission for yourself and the buddy, whom you mentioned 🙂

Вe cannot deny that the other assumptions were also very appropriate to be on a pirate ship (and maybe some of them actually are onboard). So don’t give up – they’re at least another 2 treasures hidden onboard, the disclosure of which is yet to come!

Meanwhile you will be able to discover (almost) all our games on our website and if you do not see their favorite game, you can write to the Captain, and recommend games. The most recommended games will be taken on board.

Vote for your favorite game!

Sharing is caring!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *